AVEL

35 års avel. Det blir ändå en hel del föl av det. Även om det bara är ett hobby stuteri.

51 levandefödda föl har det fötts på Stuteri Sackum.

3 dödfödda föl.

54 knabstrupperföl, 1 islandsföl

30 stoföl och 25 hingstföl.

18 enfärgade, 14 homozygot tigrerade, 22 heterozygot tigrerade, 1 skäck (detta var inte meningen...)

2015
2010
2008
2007
2005
2004
2003
2002

2001

2000

1999
1998
1997

1996

1995
1994
1993
1992

1991

1990

1989
1988
1987
1986
1985
1984
1981
1980
1979
1978
1976